Hvilke rettigheter har jeg som utgiver hos EBOK.NO Publiser?

Du kan lese hele EBOK.NO Publisers betingelser her.

 

På de betingelser som følger av den avtalen gir EBOK.NO Utgiver rett til å benytte EBOK.NO Publiser til å utgi Verket, og Utgiver gir EBOK.NO rett til å distribuere Verket på EBOK.NO.

 

Opphavsrett

Utgiver beholder alle opphavsrettigheter til Verket. Utgiver garanterer for å ha alle rettigheter som er nødvendige for lovlig å utgi Verket ved hjelp av EBOK.NO Publiser. Utgivelse av ebøker på EBOK.NO Publiser er kun tillatt dersom alle involverte rettighetshavere har gitt samtykke.

 

Salgskommisjon

EBOK.NO tar ikke betalt for Utgivers bruk av EBOK.NO Publiser. Dette innebærer at selve publiseringen ikke koster noe. EBOK.NO tar en salgskommisjon på 30 % av nettosalget som gjøres gjennom EBOK.NO og tilsvarer bokhandlerrabatt. Det skal dekke EBOK.NOs utgifter til drift, teknisk utvikling og kundeservice.

 

Avregning

EBOK.NO foretar halvårlig avregning og utbetaling i henhold til punkt 4. Utbetalingene vil inkludere fortjeneste for alt salg i perioden inntil 21 dager før utbetalingsdatoene 15. januar og 15. august. EBOK.NO vil ved utbetalingen allerede ha fratrukket kommisjon. Beløp under 200 NOK utbetales årlig.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk